Proje Tanıtımı

Özgün Değer

Bu proje sonucunda çağrı konusuyla ilgili olarak beden eğitimi öğretmenlerine verilen hizmet içi eğitim niteliği artacaktır. Hizmet içi öğretmen eğitiminde üniversite ve MEB işbirliği geliştirilerek ilgili kurumsal kapasiteler artırılacaktır. Teknoloji destekli eğitim/bilgi destek sistemi geliştirilerek, öğretmenlerin mesleki konu alanı ile ilgili güvenilir kaynaklara ulaşması sağlanacaktır. Mesleki öğrenme grubu etki analizi yapılarak, projenin öğretmen öğrenmesine ve öğretmenlerin ders verdikleri öğrencilerin öğrenmelerine etkisi, büyük ölçekte ortaya konacaktır. Modelin Türkiye’ye yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli bilgi birikimi elde edilecektir.