Proje Tanıtımı

Sonuç Etkinliği Program Akışı

  • by Ozan - Mon, 10/29/2018 - 18:55

 TÜBİTAK 1003 –  Eğitim Çağrı Programı “215K460” No’lu Proje Çevrim içi Sonuç Etkinliği  
                                                            Programı  

   “Beden eğitimi öğretmenleri için kanıta ve üniversite -  MEB işbirliğine dayalı bir hizmet içi  
                                      eğitim uygulamasının yaygınlaştırılması”  

 
Toplantı Tarihi: 12 Ocak 2020 (Salı)  
Toplantı türü: Çevrim içi  
 
Program Akışı  

  Saat                          İçerik  
  16:00 -  16:15           Açılış  
                               
  16:15 -  17:15           Proje Kapsamı (Amaç, Yöntem, Bulgular, Öneriler)  
                                   Prof. Dr. Mustafa Levent İnce  
                                   Doç. Dr. Deniz Hünük  
                               
  17:20 -  17:50           Kolaylaştırıcı Deneyimleri  
                                   Moderatör: Prof. Dr. Yüksel Savucu  
                                   Doğan Koç (Ankara)  
                                   Çiğdem Karaca Sandalcı (Balıkesir)  
                                   Vesile Tatar (Elazığ)  
                               
  17:50 –  18:30          MÖG Katılımcı Deneyimleri  
                                   Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Yanık  
                                   İbrahim Bakır (Ankara)  
                                   Funda Dereli (Balıkesir)  
                                  Sema Alsu (Elazığ)