Proje Tanıtımı

Etki

Bu proje sonucunda beden eğitimi öğretmenlerine verilen mesleki gelişim programlarının niteliğinin geliştirilmesi beklenmektedir. Hizmet içi öğretmen eğitiminde üniversite ve MEB işbirliği geliştirilerek ilgili kurumsal kapasiteler artırılacaktır. Teknoloji destekli eğitim/bilgi destek sistemi ve bu sistemde kullanmak üzere yazılı görsel içerikler geliştirilerek, öğretmenlerin mesleki konu alanı ile ilgili güvenilir kaynaklara ulaşması sağlanacaktır. Mesleki öğrenme grubu etki analizi yapılarak, projenin öğretmen öğrenmesine ve öğretmenlerin ders verdikleri öğrencilerin öğrenmelerine etkisi, büyük ölçekte ortaya konacaktır.