Proje Tanıtımı

Amaç

Bu projenin amacı bir üniversite, MEB Merkez, il-ilçe Hizmet İçi Eğitim Dairesi ve Okul işbirliği ile düzenlenmiş ve öğretmenlerin ders verdikleri öğrencilerinin öğrenmelerine etkisi gösterilerek modellenmiş (Hünük vd., 2013), öğretmenler için alternatif bir hizmet içi eğitim çalışması olan “Mesleki Öğrenme Grubu (MÖG)” uygulamasının Türkiye geneline yaygınlaştırılması için gerekli bilginin elde edilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli sosyo-ekolojik ortamın (öğretmen ve öğretmen eğitimcisi nitelikleri, sosyal, fiziksel ve yönetsel çevre) hazırlanmasıdır.

Proje kapsamında Türkiyenin doğu, batı ve orta bölümünden belirlenen üç ilde (Elazığ, Balıkesir, Ankara) (1) beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki alan bilgisi ihtiyaç analizi, (2) MÖG kolaylaştırıcıları ve öğretmenleri için web temelli asenkron-senkron eğitim/bilgi destek sistemi kurulması, (3) MÖG kolaylaştırıcı eğitimi (yerel üniversite öğretim elemanları ve deneyimli öğretmenlerden), (4) MÖG uygulaması ve (5) MÖG etki analizi (öğretmen öğrenmesi ve öğretmenlerin ders verdikleri öğrencilerin öğrenmesi) çalışmaları yapılacaktır. Proje kapsamındaki beş boyutla ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.

1. Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki alan bilgisi ihtiyaç analizi: İhtiyaç analizi ilde rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiş ortaokul beden eğitimi öğretmenlerinin MEB Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programına (MEB, 2018a, 2018b) uygun mesleki alan bilgisi ve uygulama düzeylerinin analizini içermektedir. Halihazırdaki MEB Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının, öğretmenlerin ders verdikleri öğrencilerde (a) fiziksel aktivite bilgilerini, becerilerini ve tutumlarını, (b) spora özgü hareket becerilerini ve (c) genel yaşam becerilerini (düşünme, bireysel ve sosyal sorumluluk) geliştirmesini beklemektedir (MEB, 2018a; 2018b).  Eğitimdeki gelişmeler, yasal düzenlemeler ve MEB’in vizyonu çerçevesinde kaynaştırma ve bütünleştirme, (bu anlamda evrensel tasarım için geliştirilen engelsiz okul modeli prensipleri) ilkelerinin (MEB, 2013a; 2013b) de öğretmenlerce kavranması beklenmektedir. Öğretmenlerin bu konulardaki mesleki bilgi birikimi, ders amaçlarını anlama, ders amaçlarına dönük bilgi birikimine sahip olma, ders amacına uygun içerik ile ilişkilendirme ve geliştirme, ders uygulamaları (kullandığı strateji, yöntem ve modeller) ve ölçme değerlendirme uygulamaları açılarından incelenecektir. Veri toplamak için anket ve odak grup görüşme teknikleri kullanılacaktır. Veri toplama araçları, öncül araştırmalarda (İnce ve Hünük 2010; Hünük vd., 2013; İnce ve Hünük, 2013; Cengiz ve İnce, 2014) kullanılan nicel ve nitel değerlendirme araçlarının bu çalışma için tekrar düzenlenmesi ile geliştirilecektir.

2. Mesleki öğrenme grubu kolaylaştırıcıları ve öğretmenleri için web temelli asenkron-senkron eğitim/bilgi destek sistemi kurulması: Öncül çalışmalar, halihazırdaki öğretmenlerin özellikle sağlık için fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk ve engelli öğrencilere uyarlanmış beden eğitimi konularında mesleki alan bilgisinde sınırlıklar olduğunu göstermektedir. MEB’in kaynaştırma uygulamalarını değerlendirdiği araştırma raporunda da (MEB, 2010), öğretmenlerin kaynaştırma konusundaki yeterliliklerinin geliştirilmesine ihtiyaçları olduğu saptanmıştır. Ayrıca, beden eğitimi dersine katılımın öğrencilerde hareket becerilerine ve yaşam becerilerinden özellikle düşünme becerilerine sınırlı düzeyde katkı yaptığı da en çok tartışılan konulardandır. Projenin birinci aşamasındaki ihtiyaç analizi bulgularını da kullanarak, öğretmen mesleki alan bilgisi ve bunların öğretimde etkili kullanımı konularında, web temelli kullanıma uygun yazılı ve görsel (video) içerik geliştirilecektir. Ayrıca, belirli bir zaman diliminde konu uzmanı eğitmenle öğretmenlerin senkron olarak uzaktan etkileşimde olabileceği, soru sorabileceği ve tartışmalara girebileceği bir sistem hazırlanacaktır.

3. Mesleki öğrenme grubu kolaylaştırıcı seçimi ve eğitimi: Bu çalışmalar yerel üniversiteler tarafından sağlanacak ve bu proje kapsamında teknolojik altyapısı desteklenecek Beden Eğitimi Öğretmen Eğitimi Laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Projenin birinci aşamasında yapılan ihtiyaç analizinde mesleki alan bilgi düzeyi yüksek çıkan öğretmenlerden en fazla dört, ilgili yerel üniversiteden beden eğitimi öğretmenliği alanından en fazla üç olmak üzere, toplam altı MÖG kolaylaştırıcı adayı belirlenecektir. Kolaylaştırıcı adaylarına bir hafta süre ile yüzyüze, takip eden 6 hafta süresinde ise, haftada bir uzaktan eğitim sistemi üzerinden MÖG kolaylaştırıcı eğitimi verilecektir. MÖG kolaylaştırıcı eğitiminin içerik olarak altyapısını projenin ikinci basamağında belirlenen konular, öğrenen merkezli öğrenme grubu yönetimi ve yetişkin eğitimi ilkeleri oluşturacaktır.

4. Mesleki öğrenme grupları uygulaması: MÖG kolaylaştırıcı eğitimini başarı ile bitiren kolaylaştırıcılardan projenin dördüncü aşamasında bir eğitim yılı sürecek ve gruplarında 6 gönüllü beden eğitimi olacak şekilde düzenli olarak toplanan MÖG oluşturmaları istenecektir. MÖG’ler projenin ikinci aşamasında hazırlanan web temelli asenkron ve senkron sistemden de yararlanarak çalışmalarını sürdüreceklerdir.

5. Mesleki öğrenme grubu etki analizi: MÖG grubuna katılan öğretmenlerin ve ilgili dönemde ders verdikleri öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı kapsamındaki öğrenme düzeyleri öncül araştırmalarda kullanılan bilgi testi, beceri testi, anket, gözlem, odak görüşme ve yarı yapılandırılmış görüşme yöntemleri kullanılarak incelenektir (İnce ve Hünük 2010; Hünük vd., 2013; İnce ve Hünük, 2013; Cengiz ve İnce, 2014). Projenin etki analizi ve sürdürülebilirlik planı bu aşamada hazırlanacaktır.

Kaynaklar

Cengiz, C., İnce, M. L. 2014. “Impact of social-ecologic intervention on physical activity knowledge and behaviors of rural students”, Journal of Physical Activity & Health, 11, 1565-72.

Hünük, D., İnce, M. L., Tannehill, D. 2013. “Developing teachers’ health-related fitness knowledge through a community of practice: Impact on student learning”, European Physical Education Review, 19, 3-20.

İnce, M. L., Hünük, D. 2013. “Experienced physical education teachers’ health-related fitness knowledge level and knowledge internalization processes”, Eğitim ve Bilim-Education and Science, 168, 304-17.

İnce, M.L., Hünük, D. 2010. “Experienced physical education teachers’ use and perceptions of teaching styles during the educational reform period”, Eğitim ve Bilim-Education and Science, 157, 128-139.

MEB. 2010. İlköğretim Okullarındaki Kaynaştırma Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB. 2018a. İlkokul Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB. 2018b. Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB. 2013a. Bütünleştirme Kapsamında Eğitim Uygulamaları Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB. 2013b. Engelsiz Okul Modeli Yol Haritası.Standartlar ve Performans Göstergeleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.