Hakkında

Son yıllarda uluslararası alanyazında öğretmenlerin mesleki gelişiminde en çok üzerinde durulan hizmet içi eğitim yaklaşımlarından biri “Mesleki Öğrenme Grubu (MÖG)” (Communities of Practice) uygulamalarıdır. MÖG, öğretmenlerin kendi meslekleri ile ilgili konularda, hiyerarşik olmayan bir ortamda, meslektaşları ile düzenli olarak bir araya geldikleri ve karşılıklı etkileşimle mesleklerini daha iyi nasıl yapabileceklerini tartıştıkları ve birbirlerinin deneyimlerinden öğrendikleri bir mesleki gelişim yöntemi olarak tanımlanabilir (Wenger, 1998).

Subscribe to Beden Eğitimi ve Sporda Teknoloji Destekli Eğitim RSS